Heb ik recht op huurtoeslag?

Voor het ontvangen van huurtoeslag heeft de Belastingdienst in samenwerking met de Rijksoverheid een aantal voorwaarden opgesteld. De onderstaande voorwaarden gelden algemeen voor het ontvangen van huurtoeslag. Na de algemene voorwaarden worden de bijzondere situaties beschreven zoals co-ouderschap, thuisverzorging, grote gezinnen en meer.

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U heeft een Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • U en uw eventuele medebewoners staan ingeschreven op hetzelfde woonadres;
 • U betaalt de huur. Dit moet u ook kunnen aantonen met bankafschriften;
 • U huurt een zelfstandige woonruimte. Een zelfstandige woonruimte houdt in dat u uw deur op slot kan doen, zowel van binnen als van buiten en er een keuken en toilet aanwezig is in diezelfde woonruimte;
 • U en uw verhuurder hebben een huurcontract getekend;
 • Uw toetsingsinkomen, oftewel uw totale inkomen per jaar, mag niet té hoog zijn. Dit bedrag kan jaarlijks veranderen en hangt af van het aantal bewoners van het huurhuis. In 2019 had u recht op huurtoeslag wanneer u alleen woont en niet meer verdient dan €22,700 per jaar. Wanneer u samenwoont met bewoners jonger dan de AOW-leeftijd is er recht op huurtoeslag tot een gezamenlijk jaarlijks inkomen van €30.825. Wanneer u samenwoont met bewoners boven de AOW-leeftijd betreft dit bedrag €30.800. Wanneer u met een (pleeg)kind jonger dan 23 jaar woont, dan telt een gedeelte van het inkomen niet mee. Dit bedrag was in 2019 €4.885;
 • Uw rekenhuur, oftewel uw kale huur + servicekosten, mocht in 2019 niet hoger zijn dan €720,42. Als u tussen de 18-23 jaar bent betreft dit bedrag €424,44. Voorbeelden van servicekosten zijn de kosten voor een huismeester en energiekosten zoals een gezamenlijke wasmachine voor verschillende bewoners;
 • Uw vermogen mag niet té hoog zijn. Ook vermogens van eventuele medebewoners worden hierin meegerekend. Uw vermogen kan onder andere bestaan uit uw spaargeld op de bank of aandelen, maar ook schulden zoals krediet bij een bank wordt gezien als uw vermogen. In 2019 had u recht op huurtoeslag wanneer u alleen woont en uw vermogen niet meer dan €30,360 betreft. Wanneer u samenwoont betreft het maximale vermogen met nog recht op huurtoeslag €60.720.

Bijzondere situaties

Ondanks dat uw huurtoeslag is afgewezen kunt u soms toch recht hebben op huurtoeslag door een bijzondere situatie.

Scheiding en Co-ouderschap

Na een scheiding kunnen ouders hun kinderen meetellen voor huurtoeslag, wat kan zorgen voor een hogere toeslag. Een co-ouderschap houdt in dat de kinderen ieder een helft van de tijd spenderen bij de vader of moeder. In dat geval staan zij ingeschreven op het adres van één van beide ouders. Desondanks is het mogelijk voor beide ouders om hun kind of kinderen op te geven als medebewoner.

Groot gezin

Wanneer een huurwoning geschikt is voor een gezin met 8 personen of meer, bestaat de mogelijkheid om huurtoeslag te krijgen boven de maximaal toegestane huurprijs voor huurtoeslag.

Verzorging aan huis

Bij verzorging aan huis telt de Belastingdienst het vermogen en inkomen van één persoon minder mee in de huurtoeslag. Dit is niet altijd het inkomen en vermogen van de hulpbehoevende. Het kan iedereen van de inwonenden betreffen, op de aanvrager na. Het vermogen en inkomen van de aanvrager zal de Belastingdienst dus nooit uitsluiten. De belastingdienst bekijkt welke persoon het beste uitgesloten kan worden in de berekening voor een hogere kans op huurtoeslag. Het gevolg is dat het gezamenlijk inkomen lager wordt. Hierdoor wordt de kans op huurtoeslag groter. Hier gelden een aantal voorwaarden voor:

 • De hulpbehoevende is ouder dan 18 jaar;
 • Het gezamenlijk inkomen is maximaal €46,750. Hierbij worden alle inwonenden meegerekend.
 • Het vermogen van de persoon die door de Belastingdienst uitgesloten wordt, mag maximaal €166,564 bedragen mits de persoon geen fiscale partner heeft. Heeft deze wél een fiscale partner, dan mogen zij samen over niet meer dan €196,924 aan vermogen beschikken.
 • Er is een indicatiebesluit benodigd van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) op grond van de Wet van langdurige zorg (Wlz).

Een medebewoner die lang van huis is

Wanneer iemand op uw adres staat ingeschreven, maar langer dan een jaar weg van huis is, telt het inkomen en vermogen van deze persoon niet meer in de berekening voor huurtoeslag. Deze uitzondering geldt niet voor reizen. Uitzonderlijke gevallen zoals opname in een verpleeghuis, psychiatrisch ziekenhuis of gevangenis gelden wel.

Aangepaste woning

Als u, uw toeslagpartner of een medebewoner een handicap heeft en jullie samen in een aangepaste woning wonen, kunt u mogelijk toeslag krijgen of het huidige bedrag verhogen. Een voorwaarde is vaak dat de huur lager is dan €720,42. Er zijn gevallen mogelijk waarbij de huurtoeslag wél bij een hogere huur wordt toegekend. Echter wordt de huurtoeslag alsnog berekend over een huur van €720,42.

Wanneer u alleen woont of in totaal met twee personen, dan is de verhoging van de huurtoeslag 40% van het huurdeel boven €607,45. Wanneer het totaal aantal bewoners van het huurhuis hoger is dan twee, dan is de verhoging van de huurtoeslag 40% van het huurdeel boven €651,03.

Uitgezonderd vermogen

Er zijn vermogens die niet meeberekend worden in de berekening voor uw recht op huurtoeslag. Voorbeelden hiervan zijn smartengeld of het vermogen van een pleegkind.

Uitgezonderde inkomsten

Er zijn inkomsten die niet meeberekend worden in de berekening voor uw recht op huurtoeslag. Voorbeelden hiervan zijn afkoopsommen van een nabestaandenpensioen of op grond van de Liquidatiewet ongevallenwetten, een verhoging van een Wajong-, WAO- of Waz-uitkering en een nabetaling van inkomsten uit vorige jaren.