Mijn echtgenoot heeft een handicap

Een handicap van uw echtgenoot of kind kan grote gevolgen hebben in het gezinsleven. De verzorging is al zwaar genoeg en misschien is er verzorging aan huis aanwezig of heeft u aanpassingen moeten doen in uw woonomgeving. Dit kunnen dure uitgaven zijn waarbij de kans op problemen in uw financiële situatie op de loer kunnen liggen. Indien u in dat geval voor uw onderdak een huis onder huurcontract heeft, kan het van belang zijn om na te denken over uw huurtoeslag. Er zijn namelijke bijzondere situaties mogelijk, waarbij afgeweken wordt van de algemene voorwaarden voor huurtoeslag.

In dit artikel worden veelvoorkomende twee situaties beschreven met betrekking tot uw huurtoeslag. Dit zijn aanpassingen in uw woonomgeving en verzorging aan huis.

Aangepaste woning

Als u, uw toeslagpartner of een medebewoner een handicap heeft en jullie samen in een aangepaste woning wonen, kunt u mogelijk huurtoeslag krijgen of het huidige bedrag verhogen. Dit is het geval wanneer de huur lager is dan €720,42. Wanneer u alleen woont of met z’n tweeën, dan is de verhoging van huurtoeslag 40% van het deel van de huur boven €607,45. Als het huishouden groter is dan twee personen, dan is de verhoging van de huurtoeslag 40% van het deel van de huur boven €651,03.

Er zijn ook situaties mogelijk waarbij er huurtoeslag wordt toegekend bij een huur boven de €720,42. Echter wordt de huurtoeslag dan wel berekend over €720,42.

Verzorging aan huis

Wanneer er verzorging aan huis aanwezig is, kan de Belastingdienst ervoor kiezen om één persoon minder mee te nemen in de berekening voor huurtoeslag. Dit is niet altijd het inkomen van de hulpbehoevende, maar kan ieder persoon die inwonend is betreffen. Alleen de aanvrager dan de huurtoeslag kan niet worden uitgesloten. De Belastingdienst sluit de persoon uit op basis van de gunstigste situatie voor het gezin. Hierdoor is er dus een gunstigere berekening voor huurtoeslag en wordt de kans op huurtoeslag groter. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden:

  • De hulpbehoevende is ouder dan 18 jaar;
  • Het gezamenlijk inkomen is maximaal €46,750. Alle inwonenden dienen hierbij meegeteld te worden.
  • Het vermogen van de persoon die door de Belastingdienst uitgesloten wordt, mag maximaal €166,564 bedragen mits de persoon geen fiscale partner heeft. Heeft deze wél een fiscale partner, dan mogen zij samen over niet meer dan €196,924 aan vermogen beschikken.
  • Er is een indicatiebesluit benodigd van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) op grond van de Wet van langdurige zorg (Wlz).

Vond u dit artikel interessant? Voor meer informatie over bijzondere situaties met betrekking tot huurtoeslag klikt u hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *